Meer Primair


Stichting Meer Primair is een onderwijsorganisatie voor christelijk en katholiek onderwijs. De stichting is hiermee werkgever van 530 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer. De verantwoordelijkheid voor het besturen van de stichting ligt bij het College van bestuur en handelt de Raad van Toezicht hierbij vanuit een toezichthoudende rol. Op schoolniveau is de directeur verantwoordelijk voor de gang van zaken.

Het bestuursbureau van Meer Primair is gevestigd in het gebouw ‘De Burgemeester’, 
Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 
2131 XE Hoofddorp.

Het postbusadres is Postbus 223, 
2130 AE Hoofddorp

De organisatie is terug te vinden op de website van de stichting http://www.meerprimair.nl